Свој Склад издава магацински простор, но не дава услуги на транспорт и манипулација со стока. За таква услуга Ве советуваме да побарате понуди на интернет огласниците.