Објектот е обезбеден со неколку безбедносни прстени на техничко обезбедување – 24/7 дигитален видео надзор и други безбедносни системи.