Нашите self storage простори се наоѓаат во нашата магацинска зграда која е заштитена со повеќе безбедносни прстени на техничко обезбедување – 24/7 дигитален видео надзор и други безбедносни системи.