Со нашите колички и рачни палетари (вилушкари) бесплатно смеат да се послужуваат нашите закупци. Не сносиме одговорност за начинот на кој закупците манипулираат со својата стока и тоа е исклучиво нивна одговорност.