Кај self storage просторот добивате месечна фактура со фиксен износ и нема никакви дополнителни трошоци.