Во објектот има неколку 1.5 т теретни лифтови кои се користат за транспорт на роба.