Self storage просторот нема никаква опрема (полици, штекери и сл.) – се издава чист и празен и по напуштање на истиот се враќа празен и чист.