Светло има во заедничкиот ходник и истото е доволно за сите self storage простори.