Во self storage просторот нема штекери бидејќи не е дозволено да се користат никакви машини, ниту да се работи во истиот. Доколку имате потреба од струја во нашата зграда има поголеми магацини со довод на струја која се плаќа месечно според потрошеното.