Секој закупец на self storage простор мора да си донесе свој катанец за заклучување на својот простор.