Резервација не е можна бидејќи работиме на прицип прв дојден – прв услужен. Со потпишување на договорот и плаќање на првата фактура Вие станувате закупец на self storage просторот.