Доколку постои слободен self storage простор, штом го потпишете договор и ја платите факутрата за наем може да се вселите веднаш.