Секако дека може, со претходна најава на телефон или електронска пошта.