Не може некој друг да потпише во Ваше име, лицето кое го изнајмува self storage просторот мора лично да го потпише договорот.