Целиот административен процес не може да се направи онлајн бидејќи мора лично да се потпише договорот за закуп и да се даде документ за лична идентификација на увид (лична карта или пасош).