Да, тоа е Ваша обврска кој е дефинирана во договорот, исто како што се дефинирани и последниците од непочитување на оваа обврска.