Нашите закупци смеат бесплатно да се послужат со нашите рачни палетари (вилушкари) и колички.