Просторот е ограден со челична мрежа и не смее да се преправа на било кој начин.