Сите работи кои ги складирате се на Ваша одговорност и Вие одговарате за потеклото на истите.