Self storage одделот се наоѓа на IV спрат во објектот.