Поради светската пандемија на COVID-19 ние превземавме мерки за заштита на здравјето на нашите вработени и на нашите закупци:

  • Зачестено чистење и дезинфицирање на сите површини кои често се допираат – кваки, копчиња, прекинувачи, чешми, тоалетна санитарија;
  • Зачестено темелно чистење и дезинфицирање на нашиот објект – ходници, лифтови, тоалети и останати заеднички простории;
  • Воведовме знаци на влезовите кои соопштуваат дека е задолжително носењето на лична респираторна заштита (маска, марама или шал) во целиот објект за сите лица кои влегуваат и престојуваат во објектот;
  • Редовно проветрување на заедничките простории.