Self storage просторите се со површина од: 9м2, 12м2, 16м2 и 18м2.