Self storage е услуга која подразбира издавање на магацински простор (9м2 – 18м2) на физички и правни лица наменет исклучиво за складирање на роба, без можност за работа или живеење во магацинот. Месечната закупнина е фиксна т.е. нема дополнителни трошоци.