Што е забрането да се складира?

By |2020-05-09T20:53:05+01:00мај 9th, 2020||

Забрането е да се складира: Токсичнa, загадувачкa или контаминирана стока Огнено оружје, муниција и експлозиви Радиоактивни материи Опасни материи Живи